ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash cs5

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะว่าสามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เกมส์ งานนำเสนอ โดยโปรแกรม Flash ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถใช้โปรแกรม Flash ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเขียน ActionScript ด้วยวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย แสดงตัวอย่างเป็นขั้นตอน