ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C++ ซึ่งเป็นภาษา ที่ถูกสร้างขึ้นมานานแล้ว แต่ในปัจจุบันยังคงมีการอัพเดทความสามารถทางภาษาใหม่ๆอยู่เสมอ รูปแบบที่นำเสนอจะเรียงลำดับจากง่ายไปจนถึงเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น