ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile&Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ดร.จักรชัย โสอินทร์

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา