ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: สุดา เธียรมนตรี

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-01-27 00:06