ข้อมูล eBook

ชื่อ: การตลาดเบื้องต้น 20202-2001

ผู้แต่ง: พนิตตา ตันธเนศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา